Yeşilbük Kültür

Yeşilbük halkı gelişen dünyaya ayak uydurmasını bilen her kültürü rahat yaşayan genci ihtiyarı kadını kızıyla münevver bir topluluktur . Bu özelliğini yerleşim yerinin ana yol üzerinde oluşu değişik kesimlerden insanlarla hem hal olmasını sağlamıştır . maddi ve manevi durumu son derece ileri olan yeşil büklüler var olan ve değişen kültüre ayak uydurmada zorluk çekmemiştir. Yeşil bük halkı son derece misafir perver bir topluluktur.

İşte bu kültür ile maddi manevi imkanların harmanlandığı yeşil bük halkı sevgi ve hoşgörüyü şiar edinmiştir. Bunun gereği çevre yerleşim halklarına hep hoşgörülü olmuştur. Her ne kadar kasaba ve arazimizin ormanların güzelliğini nazara vermişsem de son yıllarda ki hayat sıtandartını yakalama şansını bulamayan gençlerimiz memleketin değişik yerlerine göç etmişlerdir bunun sonucu da doğunun bir çok yerinde görülen insansız evler veya harabeler geride kalan eşi dostu Ana babayı kavuşma artık ahrete kaldı dedirtmektedir . Yeşil bük kasabası verilen göç neticesi yapılan son sayımda (2270) kalıcı nüfusu kalmıştır.

TOP